Proč biorezonance

Vyjádření specialisty k biorezonanční metodě odvykání kouření.

V poradně pro odvykání kouření, která funguje nepřetržitě v lázních Teplice nad Bečvou a.s. od r.1994, využívám různé metody odvykání kouření-např. rozbor kuřáckých návyků, psychoterapie, nabízím a používám náhradní nikotinovou léčbu ve všech nyní dostupných formách, informuji o klientům dostupné farmakoterapii určené k odvykání kouření.

O novinkách v odvykání kouření se pravidelně vzdělávám na postgraduálních seminářích konaných každoročně ve spolupráci s 1.LF UK v Praze.

Všechny výše uvedené metody mají své klady i zápory,k jejich využívání však je třeba opakovaných návštěv poradny, což lze s efektem využít u klientů, kteří jsou zde léčeni v rámci psychorehabilitačního lázeňského pobytu, na který se naše lázně specializují. Možnost opakovaného využití poradny mají i klienti kteří jsou z okolí a jsou schopni dojíždět . Průměrný počet návštěv klienta v poradně během čtyřtýdenního pobytu je 6-8.

S ohledem na skutečnost pandemie nikotinismu, ale také na nutnost poskytnout i zdálenějším klientům i možnost ambulantní léčby, která vede k odvykání kouření, zakoupila naše firma přístroj-celotělový spektrální analyzátor Bicom 2000. Přístroj je certifikován, jedná se o elektronický zdravotnický prostředek určený k běžné i speciální terapii v oblasti neastrofyzikálními léčby a doplňuje takto možnosti našeho léčení .

Po víc jak ročních zkušenostech s tímto přístrojem mohu sdělit, že efekt léčby klienta, který přichází odvyknout kouření, je lepší než při standardní léčbě s využitím jakékoliv jiné, mně známé formy odvykání ( tuto skutečnost si ověřujeme v právě probíhající několikaleté studii).

Klient tuto terapii podstupuje jednorázově nebo opakovaně. V podstatě nemáme kontraindikací k podávání této léčebné metody- jen ji neaplikujeme těhotným zvláště v prvním trimestru a ještě jsem ji nepodala klientovi s ICD či PM.

Případné nežádoucí účinky uváděné klienty byly minimální a klienti na cílený dotaz uváděli jen občas mírnou cefaleu. Žádný z klientů, kteří odcházeli po aplikaci biorezonance přístrojem Bicom, neměl na cigaretu bezprostřední chuť.

S ohledem na tyto skutečnosti jsem přesvědčena ,že tato metoda patří mezi možnosti léčby nikotinismu.

MUDr.Věra Mrázová
Poradna pro odvykání kouření
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Nejnovější technologie odvykání kouření: BICOM 2000 a BICOM Optima

Pokud jste se rozhodli přestat kouřit, dovolte nám, abychom Vám představili biorezonanční metodu, která se v průběhu dlouhodobé praxe osvědčila jako vysoce úspěšná metoda odvykání kouření. Zanechat kouření a vydržet nekouřit je s naší pomocí jednodušší. Biorezonanční metoda odvykání kouření (antinikotinová terapie) je řazena spolu s akupunkturou a homeopatií mezi alternativní medicínu.